]

Декретні виплати у 2022 році

Що таке декретні виплати?

Декретні виплати - це допомога по вагітності та пологам, що виплачується з Фонду соціального страхування жінкам за весь період декретної відпустки.

Декретна відпустка - це оплачувана відпустка по вагітності та пологам.

Підставою для призначення такої допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Листок непрацездатності видається медичним закладом в якому жінка перебуває на обліці.

Звичайно листок непрацездатності видається з 30 тижня вагітності.

Тривалість декретної відпустки

Тривалість декретної відпустки залежить від обставин народження дитини та визначається згідно Статті 179 Кодексу законів про працю України

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Тривалість відпустки залежно від обставин народження

Обставини народження Тривалість відпустки
Вагітність та пологи на загальних підставах 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 днів після пологів)
Передчасні пологи, народження декількох дітей, виникнення ускладнень під час пологів або в післяродовому періоді 140 календарних днів (70 днів до пологів та 70 днів після пологів)
Вагітність та пологи у жінок віднесених до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 180 календарних днів (90 днів до пологів та 90 днів після пологів)
Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності, якщо жінка виписується з живою дитиною 140 календарних днів
Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності у разі смерті дитини 70 календарних днів
   

Що потрібно для нарахування декретних виплат?

Для нарахування допомоги по вагітності та пологам потрібно:

  • заява працівниці на надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
  • листок непрацездатності, відкритий у зв’язку з вагітністю та пологами
  • наказу про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

.Тобто жінка подає свому роботодавцю заяву та відкритий листок непрацездатності. Далі комісія із соціального страхування приймає рішення та оформлює протокол про призначення допомоги, а бухгалтер створює відповідну заяву-розрахунок, яка передається до ФСС.

Важливо! Від дати передачі застрахованою особою листка непрацездтності до подання заяви-розрахунку до ФСС має пройти не більше 10 календарних днів.

Якщо всі вищенаведені кроки будуть виконані в установлені терміни, то кошти для нарахування декретної допомоги мають прийти на розрахунковий рахунок роботодавця протягом декількох банківських днів.

Виплата декретних здійснюється в найближчий після дня призначення допомоги день, установлений для виплати заробітної плати.

Розрахунок декретних виплат у 2022 році

Розмір декретних виплат у 2022 році складає 100% від середньої зарплати за місцем роботи.
Спочатку розраховується скільки жінка заробила за останній рік, і потім ця сума ділиться на кількість відпрацьованих днів. Таким чином ми отримуємо середню зарплату за один робочий день.

Розмір декретних виплат розраховуються за формулою: 
Середня зарплата за один робочий день * Кількість календарних днів, що припадають на декретну відпустку

Кількість календарних днів розрахункового періоду середньої зарплати може бути зменшена тільки на календарні дні, не відпрацьовані працівницею з наступних причин:

  1. тимчасової непрацездатності підтвердженої лікарняним
  2. відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
  3. відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку (за медичним висновком)
  4. відпустки без збереження заробітної плати
     

Інші дні, не відпрацьовані працівницею в розрахунковому періоді з будь-яких причин (щорічна відпустка, відпустка за свій рахунок, простій тощо), враховуються. 


Copyright © 2024