]

КВЕД 85.59 Освіта - Чи потрібна ліцензія?

Згідно із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"  ліцензуванняю підлягає освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти.

Частиною другою статті 43 Закону України "Про освіту" передбачено, що освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства:

  • для закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної освіти - центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
  • для закладів дошкільної та загальної середньої освіти - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Ктївською та Севастопольською міськими деражавними адміністраціями.

Частиною шостою статті 15 Закону України "Про дошкільну освіту" права та обов'язки  закладу дошкільної освіти, передбачені Законом України "Про освіту", цим та іншими законами мають також фізична особа-підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права основним видом яких є осітня діяльність у сфері дошкільної освіти.

Ліцензійними умовами впровадження освітньої діяльності передбачено, що ліцензуванню підлягає освітня діяльність незалежно від впорядкування, типу та форми власності, фізичної особи-підприємця або структурного підроділу юридичної освіти приватного чи публічного права.

Враховуючи зазначене, з метою здійснення освітньої діяльності необхідно подати до органу ліцензування заяву та відповідні документи, які передбачені пунктом 97 Ліцензійних умов.


Copyright © 2024