]

Єдиний податок Штрафні санкції для ФОП 1 групи

Штрафні санкції за несплату або несвоєчасну сплату єдиного податку

За несплату або несвоєчасну сплату податків ФОП 1 групи несуть відповідальність у вигляді накладання на них штрафних санкцій.

Зазвичай штрафні санкції складаються з двох основних складових, а саме штрафу та пені, яка нараховується залежно від терміну оплати. 

Так, несплата єдиного податку може статися як усвідомлено, так і випадково/помилково. Але у бідь-якому разі підприємцю довдеться розрахуватися з бюджетом. І зробити це бажано якомога скоріше, щоб не погіршувати своє становище, та запобігти наростанню пені.

У разі несплати податків ФОП 1 групи має сплатити штраф у сумі 50% від несплаченої ставки єдиного податку та пеню за весь час просрочки. Згідно Податкового кодексу України 

129.1. Нарахування пені розпочинається:

129.1.1. при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2457#n2457

129.1.2. при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.3. при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

129.3. Нарахування пені закінчується:

129.3.1. у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань

Тож, у випадку, коли останнім гранічним днем сплати податків була п’ятниця, то пеня починає нараховуватися починаючи з першого робочого дня, а саме понеділка.

Сума пені розраховується за формулою:

Пеня = Сума заборгованості * Кількість днів затримки * Облікова ставка НБУ/ Кількість днів у календарному році

Приклад розрахунку штрафу та пені для ФОП 1 групи

ФОП 1 групи мав сплатити 210,20 грн єдиного податку, але забув і згадав лише через 15 днів затримки

До сплати:

- єдиний податок: 210,20 грн

- штраф 50% від ставки єдиного податку: 105.10 грн

- пеня: 210,20 * 15 * 0,08 / 365 = 0,69 грн

де (0,08) це облікова ставка НБУ на той момент, а саме 8%

Загалом: 210,20 + 105,10 + 0,69 = 315,99 гривень


Copyright © 2024