]

Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного податку ФОП 2 групи

За несплату або несвоєчасну сплату податків ФОП 2 групи несуть наступну відповідальність.

У разі несплати податків ФОП 2 групи має сплатити штраф у сумі 50% від несплаченої ставки єдиного податку та пеню за весь час просрочки.

Згідно Податкового кодексу України  

129.1. Нарахування пені розпочинається:

129.1.1. при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.2. при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.3. при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

129.3. Нарахування пені закінчується:

129.3.1. у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань

Тож, у випадку, коли останнім гранічним днем сплати податків була п’ятниця, то пеня починає нараховуватися починаючи з першого робочого дня, а саме понеділка.

Сума пені розраховується за формулою: Пеня = Сума заборгованості * Кількість днів затримки * Облікова ставка НБУ/ Кількість днів у календарному році

Приклад розрахунку штрафу та пені для ФОП 2 групи

ФОП 2 групи мав сплатити 994,60 грн єдиного податку, але забув і згадав лише через 15 днів затримки

До сплати:

- єдиний податок: 994,60 грн

- штраф 50% від ставки єдиного податку: 497.30 грн

- пеня: 994,60 * 15 * 0,08 / 365 = 3,27 грн

де (0,08) це облікова ставка НБУ на той момент, а саме 8%

Загалом: 994,6 + 497,30 + 3,27 = 1495,17 гривень


Copyright © 2024