]

Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного податку ФОП 3 групи

За несплату або несвоєчасну сплату податків ФОП 3 групи несуть наступну відповідальність.

У разі несплати податків ФОП 3 групи має сплатити штраф.

Штраф ФОП 3 групи

Сума штрафу для підприємця, який перебуває на 3 групі розраховується наступним чином.

Якщо підприємець затримав сплату єдиного податку на термін менший 30 днів, то сума штрафу складе 10% від суми боргу, але якщо заборгованість більша 30 днів, то ця сума збільшується до 20% від суми боргу.

Але це не все, до суми штрафу за несвоєчасну оплату додається також пеня, яка нараховується з першого робочого дня після гранічної дати оплати.

Згідно Податкового кодексу України

129.1. Нарахування пені розпочинається:

129.1.1. при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.2. при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.3. при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

129.3. Нарахування пені закінчується:

129.3.1. у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань

Тож, у випадку, коли останнім гранічним днем сплати податків була п’ятниця, то пеня починає нараховуватися починаючи з першого робочого дня, а саме понеділка.

Сума пені для ФОП 3 групи розраховується за формулою

Пеня = Сума заборгованості * Кількість днів затримки * Облікова ставка НБУ/ Кількість днів у календарному році

Приклад розрахунку штрафу та пені для ФОП 3 групи

ФОП 3 групи мав сплатити 10 000 грн єдиного податку, але забув і згадав лише через 35 днів затримки

До сплати:

- єдиний податок: 10 000 грн

- штраф 20% від ставки єдиного податку: 2000 грн
*оскільки пройшло більше 30 днів, то застосовується штраф 20%

- пеня: 10 000 * 35 * 0,08 / 365 = 76.71грн
де (0,08) це облікова ставка НБУ на той момент, а саме 8%

Загалом: 10000 + 2000 + 76.71 = 12 076.71 гривень


Copyright © 2024