]

Які податки платить ФОП за найманих працівників

Згідно змін у законодавстві з 2016  року ФОП має заплатити наступні податки за своїх найманих працівників:

  • Податок на дохід фізичних осіб
  • Єдиний соціальний внесок
  • Військовий збір

Податок на доходи фізичних осіб

Згідно пункту 167.1. статті 167. "Ставки податку" Податкового Кодексу України з 1 січня 2016 року 

167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Місія розрахунку, утримання і оплати податку на дохід фізичних осіб (найманих працівників) цілком і повністю лягає на роботодавця, який виконує роль податкового агента (згідно пункту 168.1.1  статті 168. Ставки податку Податкового Кодексу України).

168.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.

Розмір податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який повинен заплатити ФОП за кожного найманого працівника, залежить від розміру та виду доходу, який отримає цей працівник.

Основна ставка ПДФО — 18% бази оподаткування.

При визначенні бази оподаткування роботодавець має врахувати всі отримані працівником доходи (у грошовій та не грошовій формі).

УВАГА! Але існують виключення, так податок не утримується, наприклад, з аліментів, допомоги по вагітності і так далі.

З повним переліком подібних виключень ви можете ознайомитись у статті 165. Податкового Кодексу України "Доходи, які не включаються до розрахунку загально місячного (річного) оподатковуваного доходу"

Приклад розрахунку податку на прибуток фізичних осіб

Єдиний соціальний внесок

Розмір єдиного соціального внеску, який необхідно заплатити ФОП за кожного свого найманого працівника, розраховується за ставкою 22% від заробітної плати.

Але якщо працівник отримав доходи, а їх сума менше мінімальної заробітної плати, то у більшості випадків роботодавцю потрібно буде збільшити страховий внесок дo мінімального рівня.

Мінімальна сума нарахувань у 2016 році:

  • Січень - квітень 2016:  303,16 гривень,
  • Травень-листопад 2016: 319,00 гривень,
  • Грудень 2016:  352 гривні.

Військовий збір

Ставка військового збору складає 1,5% від об’єкта оподаткування.

Військовий збір утримується з повної суми нарахованої заробітної плати без вирахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Коли сплачувати податок за працівників

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету регламентується згідно наступних пунктів статті 168 Податкового кодексу України 

168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

168.1.4. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

168.1.5. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

Куди сплачувати податки ФОП за найманих працівників

Реквізити, за якими підприємець має сплатити, податки за найманих працівників ви можете знайти на на офіційному сайті Державної фіскальної служби України

 


Copyright © 2024